Polityka prywatności

W serwisie centrumoddluzeniowe.pl przywiązujemy bardzo dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności jego Użytkowników.

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że spółka pod firmą: Progress Finance Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 8A/16, 51-317 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000450948, NIP 8952018514, kapitał zakładowy 5.000 PLN (dalej: „Spółka” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Progress Finance Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 8A/16, 51-317 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000450948, NIP 8952018514,

 2. z Administratorem można się kontaktować:

  • pisemnie, na adres: Progress Finance Group Sp. z o.o. pl. Św. Macieja 1A, 50-244 Wrocław,
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: ,
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług przez Administratora oraz w celach marketingu bezpośredniego Administratora,

 4. możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: m.in. imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, zameldowania i korespondencyjny, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i/lub stacjonarnego, data rozpoczęcia zamieszkania pod aktualnym adresem, nazwa i adres oraz dane pracodawcy, wykształcenie, stan cywilny, w tym dane wrażliwe dotyczące: seria inr dowodu osobistego, data ważności dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty, numer konta bankowego, okres korzystania z konta bankowego, ilość lat przepracowanych, źródło dochodu, data rozpoczęcia i zakończenia umowy dla źródła dochodu, nazwisko panieńskie matki, imiona rodziców, kwota miesięcznego dochodu, ilość osób na utrzymaniu, ilość osób w gospodarstwie domowym, aktualnie posiadane zadłużenie, wysokość miesięcznych rat oraz wydatków, ilość i wysokość zobowiązań, typ własności zamieszkiwanej nieruchomości; zachowania i zainteresowania użytkowników dostępne w systemie reklamowym Facebook i Google, język, lokalizacja (ustawiona w przeglądarce), kraj, miejscowość, przeglądarka, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług,

 5. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest oferowanie klientom, partnerom i kontrahentom Administratora produktów finansowych oraz przeprowadzanie skutecznych kampanii marketingowych,

 6. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności banki, kredytodawcy, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele oraz inne instytucje finansowe, a także inne podmioty będące kontrahentami Administratora. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być serwisy internetowe takie jak Facebook czy Google, w zakresie, w jakim Administrator korzysta z ich usług,

 7. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej,

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług w innych celach wskazanych w pkt 3 powyżej,

 9. ma Pan/Pani prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  • przenoszenia swoich danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności odmowa świadczenia usług na Pana/Pani rzecz,

 11. informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane za pomocą narzędzi i personalizowanych reklam udostępnianych przez Facebook, Inc., Google LLC, HotJar LTD., LiveChat, Inc., Agencja Ma&Ma, AdEspresso, Inc. oraz przez naszych partnerów handlowych,

 12. informujemy, że w oparciu o Pana/Pani dane osobowe możemy podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym profilować Pana/Pani dane osobowe na podstawie danych demograficznych, geograficznych, behawioralnych, a następnie będziemy kontaktować się z osobami, które z największym prawdopodobieństwem będą zainteresowane w przyszłości naszymi usługami poprzez używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących i drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej oraz w sposób opisany punkt wcześniej.

Informacja o „cookies”

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Progress Finance Group Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy czyli np. podmioty współpracujące z Progress Finance Group Sp. z o.o., m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, sieciowe agencje reklamowe (dalej będziemy używać skrótu „Podmioty zamieszczające”).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome , Opera , itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Drobne, dobre rady

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:

24.05.2018.

Formularz kontaktowy

{$ error.first_name[0] $}

{$ error.last_name[0] $}

{$ error.phone_pri[0] $}

{$ error.pesel[0] $}

{$ error.email[0] $}

{$ error.zip_code[0] $}

Wyrażam zgodę: zaznacz wszystkie

rozwiń
rozwiń
rozwiń

Oświadczam, że:

rozwiń
rozwiń
rozwiń

Dziękujemy za wysłanie formularza. Oferta Pożyczki

Mapa dojazdu

Newsletter

Zapisz się do Newslettera i bądź z Nami na bieżąco.

{$ error.email[0] $}

Dziękujemy za zapisanie się do Naszego Newslettera. Na Twój adres e-mail została wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym subskrypcję.

Opinie Klientów

Centrum Oddłużeniowe pomogło mi uzyskać zgodę banku na obniżenie mojej raty kredytu prawie o połowę! Polecam Plan naprawczy każdemu komu trudno związać koniec z końcem.

Wojciech, Warszawa

Miałem problem z kredytem, choć spłaciłem go terminowo. Z analizy historii kredytowej dowiedziałem się gdzie leży problem i po 2 tygodniach wszystko zostało już rozwiązane.

Grzegorz, Jelenia Góra

Byłam blisko od utraty całego mojego majątku. Pozostał tydzień do egzekucji komorniczej, gdy trafiłam do Centrum Oddłużeniowego. Kilka dni później miałam już podpisaną ugodę z bankiem, a egzekucja została wstrzymana! Dziękuję!

Lidka, Żagań

Na początku byłam nieufna, ale wszystko poszło sprawnie. Już teraz nie boję się windykacji, a każdy nakaz zapłaty przesyłam do Centrum Oddłużeniowego. Bezpłatnie sprawdzają, czy muszę go płacić! Polecam ze względu na profesjonalne podejście do każdej sprawy.

Kamila, Skarżysko-Kamienna

Żałuję, że wcześniej nie dowiedziałem się o Centrum Oddłużeniowym. Po utracie pracy przestałem spłacać raty kredytów i wszystkie długi urosły kilkakrotnie. Nawet po znalezieniu nowej pracy sytuacja była bez wyjścia, bo odsetki cały czas rosły. Na szczęście Sąd przychylił się do wniosku o Upadłość Konsumencką i umorzył wszystkie moje zobowiązania.

Michał, Sopot

W końcu zdecydowałam się na współpracę z Centrum Oddłużeniowym. Pomogli mi zawiesić spłatę kredytu oraz anulowali dwie sprawy w windykacji. Wreszcie z emerytury zostają mi środki na życie i leki. Dziękuję!

Ewelina, Krosno

Firma Wiarygodna Finansowo Pewny Kontrahent Rzetelna Firma Program Partnerski